Turn Around Event bij Neste raffinaderij

Na een productieperiode van een aantal jaren wordt een fabriek een tijd gesloten om groot onderhoud uit te kunnen voeren. Zo ook de olieraffinaderij van Neste, gevestigd op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven. De productie wordt tijdens deze turnaround volledig stilgelegd voor het uitvoeren van onderhoud, vernieuwen van installaties en uitbreiden of aanpassen van de raffinaderij. Een complexe klus waar veel voorbereiding en planning aan vooraf gaat.


Meer dan 800 contractors uit verschillende landen werken gedurende acht weken op het terrein van Neste raffinaderij. Deze enorme operatie wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week, volgens een strakke planning uitgevoerd. De productie van milieuvriendelijke brandstoffen, die bij Neste worden gemaakt op basis van plantaardige oliën, moet immers zo snel mogelijk gecontinueerd worden.

Veiligheid en kwaliteit zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden van primair belang. Tijdens de werkzaamheden wordt er door een team van professionals dan ook continu op toegezien dat aan alle eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit wordt voldaan.

 

Communicatie

Tijdens dit hele proces is communicatie een essentiële, maar ook uitdagende factor. Want welke middelen zijn er om een grote groep mensen snel en efficiënt te bereiken? Goede communicatie is niet alleen belangrijk voor de doorlooptijd van het project, maar ook voor de veiligheid. De voortdurende communicatie over de veiligheidsvoorschriften en procedures is voor de honderden professionals die op de productlocatie werken van cruciaal belang.

Als onderdeel van de communicatie met de tijdelijke medewerkers heeft Neste besloten gebruik te maken van informatieschermen. Door deze in te zetten op een aantal strategische locaties is het mogelijk om binnen korte tijd de medewerkers te voorzien van belangrijke berichten en actuele informatie.

Digital Signage

Voor deze wijze van informatievoorziening heeft Neste gekozen voor een Digital Signage oplossing van EyeSystems. De beeldschermen zijn geplaatst op de locaties waar de medewerkers dagelijks moeten zijn, zoals de kantoren en de grote tent waarin het restaurant is ondergebracht. Belangrijke mededelingen komen hierdoor snel bij iedereen onder de aandacht. Daarnaast worden de bezoekers in meerdere talen welkom geheten, wat als heel prettig wordt ervaren.

De turnaround gerelateerde berichten worden afgewisseld met algemene nieuwsberichten en aantrekkelijk beeldmateriaal van de fabriek en de werkzaamheden aan de raffinaderij. De foto’s zijn tijdens het turnaround event gemaakt door een professionele fotograaf. Het weerbericht met informatie over de windrichting en windkracht draagt bij aan de veiligheid van de werknemers.

Aan het eind van de dag wordt actuele verkeersinformatie op de beeldschermen getoond zodat iedereen goed geïnformeerd is over eventuele files op de omliggende wegen.

Door continu actuele berichten – en zelfs het dagmenu van de catering –  te vertonen, wordt de aandacht van de medewerkers automatisch naar de beeldschermen getrokken. De attentiewaarde is optimaal!

 

Realtime informatie

Screen-Editor, het gebruiksvriendelijke systeem van EyeSystems waarmee de informatie op de beeldschermen wordt getoond, werkt volledig via het internet vanuit de cloud. Nathalie, of een van haar collega’s van het turnaround event-team, kan op ieder gewenst moment en onafhankelijk van de locatie de informatie die op de beeldschermen vertoond wordt aanpassen.
Het beeldscherminformatiesysteem kan dus ook bij calamiteiten direct actuele berichten tonen.

Een grote productiefaciliteit als de raffinaderij van Neste kent delen waar geen netwerk met een internetverbinding aanwezig is. Op deze locaties is gebruik gemaakt van 4G routers waardoor de beeldschermen altijd verzekerd zijn van een verbinding met het internet.

Innovatieve onderneming

De gehele turnaround is succesvol uitgevoerd binnen de geplande periode en verlopen zonder noemenswaardige incidenten. De informatieschermen hebben een positieve rol gespeeld tijdens het turnaround event. In de praktijk bleek dit namelijk een gemakkelijke manier om een groot aantal internationale werknemers snel te bereiken met belangrijke informatie.

Daarnaast heeft Neste ook corporate informatie, zoals de inzet op duurzame technologie, getoond. Door maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden, draagt communiceren via beeldschermen bij aan het innovatieve karakter van de onderneming.

Het inzetten van informatieschermen tijdens een volgende turnaround zal door Neste zeker weer als onderdeel van de communicatie worden meegenomen.